Bemutatkozunk

Megalakulásunk és célkitűzéseink 

1995-ben jött létre a "Nemzetközi Dendrológiai Alapítvány", amely 2000 óta közhasznú szervezet formájában működik. A megalakulásakor kitűzött célok között első helyen szerepel a természetismereti műveltség terjesztése, a szakismereti és alkalmazott botanikai - elsősorban a környezetvédelmi és tájesztétikai - műveltség, mai kifejezéssel a "környezettudatos nevelés" elősegítése. Különös hangsúlyt kapott a világ mérsékelt égövi növényzete, főleg a világ mérsékelt övi erdei és fái jobb megismerése, a természetes erdőtársulások dokumentálása, fajainak rendszertana, és forrásteremtés az ilyen munkák támogatására. Ugyancsak kulcsszerepet láttunk a tudományos ismeretterjesztésben és önkéntesek (természetkedvelők) munkába vonásában, valamint génmegőrzésben.
 
Egyik fő tevékenységünk továbbra is a világ mérsékelt égövi erdeit, fás növényeit eredeti termőhelyről dokumentáló átfogó mű, a Fák Világatlasza (Dendrológiai Atlasz, angolul Dendrological Atlas) előkészítése. 1997 óta fennálló, folyamatosan bővített, mintegy 3000 taxont tartalmazó, hitelesen dokumentált élő gyűjteményünk a génmegőrző, honosító, szelekciós munka színtere. Az élő gyűjtemény fontos része a Budakeszi Herbárium körüli dendrológiai tanösvény, melyben többek között Közép-Ázsia, a Távol-Kelet, Észak-Amerika és a mediterrán vidékek több száz fás faja figyelhető meg.
 
Az elmúlt két évtizedben, részben korábbi személyi és szakmai kapcsolatokra építve, több hazai és nemzetközi szervezettel - természettudományi, természetvédő, oktató, kutató, botanikus kerti és arborétumi - intézménnyel közösen számos dendrológiai expedíciót szerveztünk. Legutóbb, 2018-ban mexikói, szibériai, kaukázusi dokumentációra kerülhetett sor alapítványunk és más szervezetek, illetve magánszemélyek támogatásával, amiért ezúton is köszönetünket fejezzük ki. Eredményeinket több, előkészületben lévő kiadvány formájában is megismerhetik majd az érdeklődők. Látogató csoportokat előzetes bejelentés után szívesen fogadunk a herbáriumban tanösvényi bemutatókon.
 
Alapítványi herbáriumunk - benne a szak-könyvtár, referencia gyűjtemény, archívumaink - és élő gyűjteményünk fenntartása, fejlesztése jelentős költséggel jár, és az anyagi alapok megteremtése egyre nehezebb. Ezért is... 
 
...KÉRJÜK, LEGYEN A MECÉNÁSUNK, TÁMOGASSA MUNKÁNKAT!
 
Nemzetközi Dendrológiai Alapítvány
 
Adószám: 18077971-2-42
Számlaszám: 11708001-20500533
 

Támogatókat keresünk a BUDAKESZI HERBÁRIUM TANÖSVÉNYÉNEK fenntartására és fejlesztésére

A környezettudatos nevelés, a „zöld-műveltség” egyik fontos területén szeretnénk a nagyközönség, az iskolák és a szakmai csoportok felé tovább nyitni. Programjaink révén igyekszünk megértetni, hogy a Föld még meglévő eredeti növénytakarója arányaiban sokkal kisebb, és egészségileg sokkal sérülékenyebb, mint gondolnánk. Emiatt fontos annak a szemléletnek a megerősítése, amely nemcsak az egyes növényeket szemléli, hanem azok társulásait, a sokféleség kor, nem és szintezettség szintjén is fontosnak látja.
 
A Budakeszi Herbárium élő gyűjteménye országosan (Tápiószelén) regisztrált, nemzetközileg is jegyzett génmegőrző állomány. Szakirányú (pl. erdészeti, kertészeti) diákok, de végzettek számára is tanulságos itt egy olyan növényközösség megismerése, amelynek célja, hogy a jelen környezeti (benne éghajlati) körülmények között kiválóan meghonosítható, kár- és kórokozóktól mentes, szelektált, eddig az országban kevéssé, vagy egyáltalán nem ismert fákat és cserjéket mutasson be. A Nemzetközi Dendrológiai Alapítvány Budakeszi Herbárium tanösvényének korszerűsítésével és kibővítésével célunk a látogatószám növelése. A 200 folyóméter pallós rendszerű tanösvény kiépítése, valamint a csatlakozó 600 méter hosszú, részben természetes erdőn átvezető további tanösvény szakasz kéregforgácsos lefedése nagymértékben javítja a terület áttekinthetőségét és bejárhatóságát.
 
Országszerte többféle és többszintű oktatási intézmény diákjainak, szakmai szervezetek tagjainak, továbbá a nagyközönségnek szervezett ismeretterjesztő programokon keresztül, a QR kóddal ellátott területismertető tablók, növényjelző táblák segítenék a tájékozódást, a megértést és az ismeretgyarapítást. A már meglévő szaletliben a szabadtéri csoportos foglalkozásokon a környezet- és természetvédelem, a környezetünket veszélyeztető, mindnyájunkat közvetlenül érintő kérdések kötetlen megbeszélésére nyílik lehetőség, amely segíti egy egészségesen gondolkodó, környezettudatos generáció felnövekedését.
 
Nyomtatott brosúránk elkészítése a tanösvényi területek és a megtekinthető növényfajok leírásával az ismeretek hatékony átadását szolgálja, és elősegíti a látogatók tájékozottságnak növelését. A projekt fontossága és társadalmi hasznossága a mindannyiunk közös kincsét jelentő növényvilág és a természetközeli növénytársulások mélyebb megismerésében, cselekvő tiszteletében nyilvánul meg.
 
Köszönettel fogadunk akár anyagi, akár tárgyi támogatást! Várjuk szíves jelentkezését, amennyiben eszközökkel, szolgáltatással és/vagy a tanösvény kialakításához szükséges anyagokkal segíteni kívánják erőfeszítéseinket!
 

Információ:
dendrologia100@gmail.com