Herbárium

1999-2023: Budakeszi Herbárium 

A Budavidéki Erdőgazdaság Budakeszi Erdészete kiürült adminisztrációs épületét 1995-ben használatra megkapta az alapítvány és a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával rendbe hozott épületet 1998-99-ben részben nemzetközi önkéntesek (volunteer-ek) segítségével rendeztük be. Ekkor kapott helyet a mintegy 250 ezres herbárium, az alapítvány szakkönyvtára, faminta- és fotógyűjteménye. Az évek során a herbárium nemzetközi léptékben is jelentős dendrológiai dokumentációs központtá nőtt. A herbárium gyűjteményei, fotótára, és az évek során kialkult gazdag élő gyűjtemény - így együttesen mint "dendrológiai központ" - aktív kutató, dokumentáló, ismeretterjesztő, oktató, génmegőrző munka színtere lett. Az Erdészeti Hivatal támogatásával, amely 2000-től kezdődően kiegészült az amerikai International Dendrologial Research Institute (I.D.R.I., Inc.) keretében megpályázott és elnyert grantokkal, további fontos expedíciók szervezésére kerülhetett sor. Új lendületet vett a Dendrológiai Atlasz grafikáinak előkészítése, a művészi szakillusztrációs munka. Magyar, kínai, japán, később koreai művészek Debreczy Zsolt szakvázlataira, és a herbáriumban rendelkezésre álló gyűjteményekre, fotótárra is épülve, egyedülálló szakrajz gyűjteményt hoztak létre. Ez a munka 2016-től kezdődően az Agrárminisztérium Erdészeti Főosztálya támogatásával is folytatódott. A minisztérium nem csak a Dendrológiai Atlasz záró fázisát támogatta, de a Lombos fák a Föld körül megjelentetését is előirányozta. 2004 és 2011 között intenzív előkészítő munkával, amerikai lektorok közreműködésével a 2000-ben magyarul megjelent Fenyők a Föld körül (Debreczy Zsolt - Rácz István) jelentősen kibővített, angol nyelvű, két kötetes, a megjelenése után több külföldi díjjal is elismert Conifers Around the World c. monográfia is megszülethetett. 2015-től kezdődően minden terepkutatás dokumentációja az Alapítvány gyűjteményeit gyarapította (addig a külföldi támogatás mellett születő gyűjtemények egy része az MTM Növénytárával került megosztásra). A 'Budakeszi Herbárium' - 22-23 évével - országosan, sőt nemzetközileg is ismert, intenzív dendrológiai szakmai műhellyé vált, és a gyarapodások miatt sok szempontból kissé szűknek kezdett bizonyulni. Hittünk azonban abban, hogy a bővülés, fejlesztés ideje is eljön, erre több tervünk is született - azonban utunk más irányt vett... 

 

2022/2023-tól új helyszínünk: Iszkaszentgyörgy, az Amadé-Bajzáth-Pappenheim kastély barokk szárnya

... A Pilisi Parkerdő Zrt. a Budakeszi Erdészet területén lévő épület romló állaga miatt az alapítványi gyűjtemények más helyszínenre történő költöztetését javasolta. Reménykeltő volt, hogy a Soproni Egyetem szívesen befogadná a herbáriumot, könyvtárat, és más alapítványi dokumentációt, azonban csak kisebb terület állt volna rendelkezésre, így más megoldást kellett keresni. Alapítványunk a nemzeti örökségvédelmi intézményéhez fordult, melynek vezetői az iszkaszentgyörgyi állami tulajdonú kastély barokk szárnyát ajánlották fel. Segítségünkre sietett a Magyar Kertörökség Alapítvány is, amely több kertészeti, tájépítészeti vállalkozás felajánlását megszervezve, számos önkéntes bevonásával sikerrel bonyolította le a gyűjtemények költöztetését. Igen nagy segítséget kaptunk a helyi iskolától és a Polgármesteri Hivataltól, és már októberben sor kerülhetett a park rekonstrukcióját elősegítő első 'kalákára', az azt követő első "dendrológus este' megszervezésére. Az elmúlt egy évben szinte folyamatos az új helyszínre költöztetett intézmény belső rendszerének kialakítása, a könyvtár és munkaszobák berendezése, a herbárium valódi "kutatóhellyé" alakítása. Debreczy Zsolt tervei alapján felállhatott egy a kastélyhoz illó, 'retro hangulatú' dendrológiai kiállítás, benne 6 különösen érdekes 'mediterrán' fenyőféle bemutatásával, melynek felavatása 2024 Föld Napja és a helyi 'szent-györgy-napi' rendezvények sorába illeszkedett. Havonta szerveztünk "dendrológus estéket", ahol meghívott szakemberek és az alapítványi munkatársak előadásai segítették, hogy szellemi élettel teljen meg a hely.

Hamarosan a herbárium nemzetközi regisztrációjára is sor kerül, ezzel ismertsége is megnő. Az új helyen, új rendben működő 'dendrológiai központ', benne a gyűjtemények, a könyvtár, újból a folyamatban lévő szakkönyvek előkészítését, a hozzánk látogató diákok, kutatók, önkéntesek szakmai fejlődését segíti majd. Ezt szolgálja többek között a néhány héten belül megrendezésre kerülő "KertÖrökségünk Szabadegyetem" is. 

2024 őszén megnyíik kiállításunk turista csoportok, iskolák, családok számára is, erről bővebb információt a közösségi csatornákon keresztül adunk. Addig is, ..........

..... email címünk: dendrologia100@gmail.hutelefonszámaink: (22) 430-664,  (20) 770-5988,  (30) 610-1718