Abies cephalonica (2018. ‎július ‎13.)

Csoport: 
Növényzeti együttes: