Abies pindrow (2014. május 19.)

Csoport: 
Növényzeti együttes: