Abies pindrow (2014. szeptember 13.)

Csoport: 
Növényzeti együttes: