Abies pindrow (2016. január 21.)

Csoport: 
Növényzeti együttes: