Acer macrophyllum (2016. május 28.)

Csoport: 
Növényzeti együttes: