Acer pilosum var. stenolobum (2022. április 14.)

Csoport: 
Növényzeti együttes: