Daphne pontica (2014. június 28.)(2)

Csoport: 
Növényzeti együttes: