Conifers Around the World

Bemutatkozunk

Nemzetközi Dendrológiai Alapítvány

Megalakulásunk és célkitűzéseink 

1995-ben jött létre a "Nemzetközi Dendrológiai Dokumentációs Alapítvány", amely 2000 óta közhasznú szervezet formájában működik. A megalakulásakor kitűzött célok között első helyen szerepel a természetismereti műveltség terjesztése, a szakismereti és alkalmazott botanikai - elsősorban a környezetvédelmi és tájesztétikai - műveltség, mai kifejezéssel a "környezettudatos nevelés" elősegítése. Különös hangsúlyt kapott a világ mérsékelt égövi növényzete, főleg a világ mérsékelt övi erdei és fái jobb megismerése, a természetes erdőtársulások dokumentálása, fajainak rendszertana és forrásteremtés az ilyen munkák támogatására.  Ugyancsak kulcsszerepet láttunk a tudományos ismeretterjesztésben és önkéntesek (természetkedvelők) munkába vonásában, valamint génmegőrzésben.

Egyik fő tevékenységünk továbbra is a világ mérsékelt égövi erdeit, fás növényeit eredeti termőhelyről dokumentáló átfogó mű, a Fák Világatlasza (Dendrológiai Atlasz, angolul Dendrological Atlas, ld. www.interdendro.org előkészítése. 1997 óta fennálló, folyamatosan bővített, több, mint 2000 taxont tartalmazó, hitelesen dokumentált élő gyűjteményünk a génmegőrző, honosító, szelekciós munka színtere. Az élő gyűjtemény fontos része a Budakeszi Herbárium körüli dendrológiai tanösvény, melyben többek között Közép-Ázsia, a Távol-Kelet, Észak-Amerika, és a mediterrán vidékek több száz fás faja figyelhető meg.

Az elmúlt két évtizedben, részben korábbi személyi és szakmai kapcsolatokra építve, több hazai és nemzetközi szervezettel - természettudományi, természetvédő, oktató, kutató, botanikus kerti és arborétumi - intézménnyel közösen számos dendrológiai expedíciót szerveztünk. Legutóbb, 2015-ben a második libanoni és egy újabb amerikai dokumentációra kerülhetett sor alapítványunk és más szervezetek, illetve magánszemélyek támogatásával, amiért ezúton is köszönetünket fejezzük ki. Eredményeinket több, előkészületben lévő kiadvány formájában is megismerhetik majd az érdeklődők. Látogató csoportokat előzetes bejelentés után szívesen látunk a herbáriumban, a tanösvényi bemutatókon.

Alapítványi herbáriumunk - benne a szak-könyvtár, referencia gyűjtemény, archívumaink - és élő gyűjteményünk fenntartása, fejlesztése jelentős költséggel jár, és az anyagi alapok megteremtése egyre nehezebb. Ezért is... 

...KÉRJÜK, LEGYEN A MECÉNÁSUNK, TÁMOGASSA MUNKÁNKAT!

Nemzetközi Dendrológiai Alapítvány

Adószám: 18077971-2-42

Számlaszám: 11708001-20500533