Quercus frainetto lombja, Pelister NP, Makedónia

Taxonomy: 
Kép besorolás: