Nyírjesi Füvészkert

Az Ipoly Erdő Zrt. 2006 decemberében kereste meg alapítványunkat a Balassagyarmathoz tartozó nyírjesi területre vonatkozó fejlesztési tervükkel – egy arborétum jellegű "füvészkert" létrehozásával – kapcsolatban. Nyírjes a városban és a környéken élők egyik közkedvelt üdülő, hétvégi házas, kiránduló területe, amely közel esik a városhoz, és tavai, fás ligetei, erdei a természet sokoldalú áldásait kínálják. Az erdészeti részvénytársaság célul tűzte ki, hogy egy különleges növénygyűjtemény segítségével hozza közelebb az embereket a természethez. Tervük szerint a mérsékelt égöv növényvilága a területileg érintett három földrésznek (Európa, Ázsia és Észak-Amerika) megfelelően, három bemutató területen jelenne meg – és ennek megfelelően egy erdőtagban három tisztást hoztak létre. Terv szerint a későbbiekben szabadtéri foglalkoztató, tanösvény, látogatóközpont, vadaspark, erdei játszótér gazdagítaná a környezetet (ezek nagyobbrészt meg is valósultak időközben). A területen belül szép idős égeres vízmosás is található, évszázados fákkal, mely a Füvészkert egyik kiemelkedő természeti értéke, vonzó látványossága is.

A dendrológiai terveket alapítványunk szakemberei a Budakeszi Dendrológiai Közhasznú Társasággal együttműködésben készítették el, és e két rokon szervezet a telepítésre kerülő növényanyag beszerzését, ültetését is vállalta. Mindezt meg kellett előzze a vágástakarítás és terepformálás, hiszen a három, e célra kijelölt nyírjesi területrészen előzőleg akáccal és erdei fenyővel elegyes másodlagos állományok voltak, melyek egy részét kitermelték.

A dendrológiai fejlesztési tervben azt javasoltuk, hogy az új (földrajzi-regionális) növényegyüttesek erdőtípus-rekonstrukciók legyenek, ahol az uralkodó fafajok mellett a cserjeszint, esetenként pedig a legjellegzetesebb lágyszárúak is szerepet kapjanak. Az Európát és csatlakozóan Kis- és Nyugat-Ázsiát képviselő területrészen 12, Ázsiában 8, Amerikában 4, következetesen felépített növénytársulás-jellegű erdőfolt mutatja majd be a legfontosabb 5–600 növényfajt. Az itteni "egzótaerdőknél" is arra kell törekedni, hogy kihasználjuk a finom-domborzati különbségeket, az ökológiai eltartó-képességből következő mezo- és mikroklimatikus adottságokat. Alapelv volt, hogy a Nyírjesi Füvészkert egy néhány esztendeig lezárt terület marad és ezen időszak lehetővé teszi, hogy a kertet ne csak látképileg, de botanikailag is megalapozzuk. A főbb teendők közé soroltuk a meglévő (maradó) állományok megóvását, illetve a célnak megfelelő szerkezeti átalakítását, a regionális területeken a szukcesszió beindítását a régióhoz illő pionír elemekkel, és végül a célállományok fokozatos formálását.

A terület-előkészítés után 2007-ben már meg is kezdődtek a telepítések, előbb az európai bemutató területen, és fokozatosan a többi egységben is. A 2007–2009-es évek a telepítés és az intenzív fejlesztés évei voltak; a telepítés és főleg a cserjeszint gazdagításának fő célja a szukcesszió beindítása, a fenyőelegyes lomboserdő minta-állományok felső és alsó cserjeszintjeinek kialakítása, a rendszeres fenntartást igénylő felületek minimálisra szorítása.

Példaként mutatjuk itt be, hogy a szukcesszió és taxonszám növelés az ázsiai részen mely "vezérfajokkal" volt megalapozható. Mintaterület: Japán, Kelet- és Közép-Kína. Japánban, a mi klímaövünkre vetítve, néhány fontos elem (fenyők:) Cryptomeria japonica, Torreya nucifera, Cephalotaxus harringtonii; (lombosok:) Acer mono, A. capillipes, A. cissifolium, A. palmatum, A. rufinerve, Euonymus alatus var. rotundatus, E. oxyphyllus, E. sachalinensis, E. sieboldianus, Lonicera japonica, Quercus mongolica var. grosseserrata, Qu. serrata, Rhamnella franguloides, Tilia maximowicziana, T. japonica, Ulmus laciniata. Kúszók: Actinidia arguta, A. kolomikta, Akebia quinata, A. trilobata, Ampelopsis japonica, Kadsura japonica, Vitis coignetiae, V. thunbergii. Kelet-Kínában Torreya grandis, Metasequoia glyptostroboides, Cryptomeria japonica var. sinensis, Acer mono, A. truncatum, egyéb Acer fajok, Mahonia bealei, Caryopteris spp., Kalopanax septemlobus, Kerria japonica (vad alak, egyszerű virágokkal), Rhodotypos scandens, Tilia mandshurica, T. oliveri, T. mongolica, T. paucicostata, Euonymus alatus var. alatus, Lonicera korolkowii, L. tatarica, L. pileata, L. nitida, Hovenia dulcis, Euptelea pleiospema, Platycarya strobilacea, Quercus variabilis, Qu. liaotungensis, Qu. acutissima, Qu. chenii, Qu. aliena.

Megterveztük a földrajzi régióktól független látképi és esztétikai telepítések néhány egységét is. Ilyen volt a déli ostorfás-puszpángos állomány (Celtis australis-Buxus sempervirens), egy Juniperus pfitzeriana-s, 'Pyramidalis'-os "táncoló" borókás a nyírjesi északi fogadórész közelében, egy másik borókás állomány a vadasparki átjáró közelében, vagy egy platánliget a kincsempusztai látogatóközpont térségében. 

2009-2010-ben növényjelző, irányító és ismeretterjesztő táblákat, tablókat terveztünk a Füvészkert számára, melyek a feltáró utak közelében látható jeles fákra hívják fel a figyelmet, illetve az adott régió növényföldrajzi bemutatását nyújtják.

Az együttműködés és a fejlesztés folytatódik – hiszen ebben az évben (2014) az amerikai bemutató terület növényállományainak gazdagítására további, mintegy 1100 növény kiültetése is megtörtént. A Füvészkert és Vadaspark látogatható, melyről bővebb információ az Ipoly Erdő Zrt. honlapján olvasható (http://www.ipolyerdo.hu/004012003-nyirjesi_fuveszkert_es_vadaspark)

Nyírjesi Füvészkert programunk - emlékek, montázsok, látképek